Uitgebrachte adviezen

Het geven van adviezen is een dus kerntaak van het seniorenplatform. De volgende adviezen zijn inmiddels uitgebracht:

2024

Advies Actieprogramma Aanpak Vrijwilligerswerkbeleid 2024-2027. Geven aan de ander is blijdschap voor jezelf. lees verder

2023

Advies Sport- en beweegnota 2023-2027 Krimpen aan den IJssel: Heel Krimpen beweegt. lees verder
Advies Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). lees verder
Advies concept actieprogramma Vrijwilligersbeleid 2024-2027: Geven aan de ander is blijdschap voor jezelf. lees verder
Advies Woonzorgvisie. lees verder

2021

Advies Sportnota “Krimpen Beweegt 2022-2026”. lees verder

2020

Advies gratis openbaar vervoer voor 67+. lees verder
Advies woonvisie. lees verder
Advies aanpak personen met verward gedrag. lees verder

2019

Advies huisvesting Krimpens Sociaal Team en Krimpenwijzer. lees verder
Advies inzake tussenronde begroting 2020. lees verder
Advies Actieprogramma “Aanpak Vrijwilligerswerk”. lees verder

2018

Advies Actieprogramma “Samenwerken aan een dementievriendelijke gemeenschap 2018-2021”. lees verder

2017

Advies inzake de Tussentijdse Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein Kracht van Krimpen 2015-2019. lees verder
Advies inzake “Blijverslening”. lees verder

2016

Advies betaald toilet op de grote speelplaats gelegen tussen de Midden Wetering en de Parkzoom. lees verder

2015

Advies inzake het concept Preventieprogramma 2016-2019. lees verder
Advies sportagenda 2015-2019. lees verder

2014

Advies eerste fase nieuwbouw op het terrein van de Princesseflats. lees verder

2013

Advies in zake het visiedocument Sociaal Domein krimpen aan den IJssel. lees verder
Advies inzake nota Het Wmo-Loket. lees verder
Advies toegankelijkheid gezondheidscentrum. lees verder
Advies Groene Hart Hopper. lees verder
Advies zwembad. lees verder

2012

Advies verkeersveiligheid gezondheidscentrum. lees verder
Advies herontwikkelingsplan Tiendhove en Sor. lees verder

2011

Advies programma woonservice Krimpen aan den IJssel, 2011-2012. lees verder

2008

Advies Fietsstructuurplan. lees verder
Advies Rotterdampas. lees verder
Advies n.a.v. ontwerp beleidsplan Wmo “samen doen!”. lees verder
Advies inzake nieuwbouwplan Rondweg/Middenwetering. lees verder

2007

Advies over de nota “Ruimte voor Gezondheid”. lees verder
Advies m.b.t. te starten onderzoek ten behoeve van de planvorming Stormpolder lees verder
Advies over het plan Tiendhove/Kompas lees verder

2006

Advisering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2007 lees verder
Advisering met betrekking tot ‘Informele zorg ondersteunend’, notitie betreffende de gemeentelijke ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg lees verder
Advisering Notitie burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning lees verder
Advisering Notitie haalbaarheidsonderzoek Lokaal Loket WMO lees verder