Prioriteiten Seniorenplatform

 1. Verpleeghuisplaatsen – de ontwikkeling van het aantal verpleegplaatsen in de Gemeente en de kwaliteit daarvan
 2. De wijkschouwen – o.a. herbestrating, ophoging in de wijken, gesignaleerde problemen in de omgeving etc.
 3. Huislijk geweld ouderen:
  – preventieprogramma,
  – voorlichting met banken en politie,
  – Veiligheidsalliantie
 4. Gezondheid – beleid en preventieve acties (ondervoeding) o.a.
  – volgen uitvoeringsplan Mantelzorg
  – Dementievriendelijke gemeente
  – Preventieprogramma Gezondheid
  – Sport en Bewegen; o.a. fittest, valpreventie
 5. Dagbesteding – volgen van de ontwikkelingen
 6. Aanvullend vervoer, OV en Belbus
 7. Meer openbare toiletten en bewijzering er naar
 8. Minimabeleid
 9. Woonvisie: volgen beleid en ontwikkeling “locaties” Centrum-Zuid, KOAG-terrein en Knarrenhof
 10. Ouderenhuisvesting
 11. Groene Tafel
 12. Vrijwilligersbeleid
 13. Cultuurbeleid, mede in relatie tot de Tuyter
 14. Onafhankelijke Clientondersteuning
 15. Ontwikkeling “Fijn Thuis gesprekken”
 16. Woonzorganalyse