Prioriteiten Seniorenplatform

 1. Verpleeghuisplaatsen – de ontwikkeling van het aantal verpleegplaatsen in de Gemeente en de kwaliteit daarvan
 2. De vier ontmoetingsprojecten – volgen van deze projecten en contact houden met de projectleiders.
 3. De wijkschouwen – herbestrating en ophoging in de wijken
 4. Het gebruik van de collectieve voorzieningen – wijkkamers en wijkruimten, programmering en benutting (CdT, Gemeente en Qua Wonen)
 5. Huiselijk geweld – preventieprogramma
 6. Gezondheid – beleid en preventieve acties (ondervoeding) o.a.
  – volgen uitvoeringsplan Mantelzorg
  – Dementievriendelijke gemeente
  – Preventieprogramma Gezondheid
 7. Dagbesteding – volgen van de ontwikkelingen
 8. Aanvullend vervoer, OV en Belbus
 9. Meer openbare toiletten (+Weteringpark)
 10. Minimabeleid
 11. Ouderenadviseur huisartspraktijken
 12. Ouderenhuisvesting
 13. Woonvisie
 14. Vrijwilligersbeleid