Het Seniorenplatform

Het Seniorenplatform wil u met deze site zo compact mogelijk over haar activiteiten informeren. Heeft u nog vragen of opmerkingen, schroom niet ons dat te laten weten via contact.

Wat is het Seniorenplatform?
Het seniorenplatform wordt als een onafhankelijk adviesorgaan geraadpleegd bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid van de gemeente, gericht op senioren. Dit uitgangspunt is vastgelegd in een convenant met de gemeente waarbij tevens diverse lokale organisaties op de terreinen van wonen, zorg en welzijn hebben toegezegd het seniorenplatform eveneens te zullen betrekken bij hun beleid. Zie verder onder: Seniorenplatform.

Nieuws

Thuis Onbezorgd Mobiel (Valpreventie)
Afgekort TOM is een brede cursus voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Voor meer informatie zie bijgaande folder. Hierin leest u ook hoe u zich kunt inschrijven voor de informatiebijeenkomst: 27 februari van 11.00 tot 12.00 uur in het Gezondheidscentrum.
Les hier de informatiefolder

Krimpen Duurzaam.
Ouderen denken vaak dat verduurzamen niets meer voor hen is. Omdat ze niet meer zo lang in hun huidige huis wonen. Toch kunnen ook kleine stappen iets opleveren. Er zijn veel kleine maatregelen die meteen energie besparen. En niets of weinig kosten. Lees hieronder verder in de link.
https://seniorenkrimpen.nl/wp-content/uploads/2023/04/Krimpen-Duurzaam-Seniorenplatform.pdf