Het Seniorenplatform

Het Seniorenplatform wil u met deze site zo compact mogelijk over haar activiteiten informeren. Heeft u nog vragen of opmerkingen, schroom niet ons dat te laten weten via contact.

Wat is het Seniorenplatform?
Het seniorenplatform wordt als een onafhankelijk adviesorgaan geraadpleegd bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid van de gemeente, gericht op senioren. Dit uitgangspunt is vastgelegd in een convenant met de gemeente waarbij tevens diverse lokale organisaties op de terreinen van wonen, zorg en welzijn hebben toegezegd het seniorenplatform eveneens te zullen betrekken bij hun beleid. Zie verder onder: Seniorenplatform.

Nieuws

Winterprogramma KrimpenWijzer.
Naast het jaarlijkse activiteitenprogramma is er ook een Winterprogramma.
Dit geldt voor de maand januari. Voor zowel oud als jong. Hoeft u niet stil te zitten!
Voor het programma klik hier