Het Seniorenplatform

Het Seniorenplatform wil u met deze site zo compact mogelijk over haar activiteiten informeren. Heeft u nog vragen of opmerkingen, schroom niet ons dat te laten weten via contact.

Wat is het Seniorenplatform?
Het seniorenplatform wordt als een onafhankelijk adviesorgaan geraadpleegd bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid van de gemeente, gericht op senioren. Dit uitgangspunt is vastgelegd in een convenant met de gemeente waarbij tevens diverse lokale organisaties op de terreinen van wonen, zorg en welzijn hebben toegezegd het seniorenplatform eveneens te zullen betrekken bij hun beleid. Zie verder onder: Seniorenplatform.

Nieuws

De bibliotheek organiseert het Vrijheidscollege.
Een Vrijheidscollege met bekendheid en voorvechter van vrouwenrechten: Hedy d’Ancona.
Zij zal een lezing geven over de rechten die vrouwen in de loop der jaren hebben gekregen en hoe we die kunnen blijven beschermen. Voor meer info klik hier

6e Midzomeravondconcert
Hierbij maken wij u graag attent op ons voornemen het 6e Midzomeravondconcert van de Stichting IJsseldijkkerkconcerten en Muziekvereniging Concordia op zaterdagavond 8 juni 2024 in de tuin van de IJsseldijkkerk uit te voeren. Het betreft het bekende concert evenals vorige jaren van het concertorkest van Concordia.
De twee Krimpense culturele organisaties gaan met steun van het gemeentebestuur de traditie voortzetten met deze concerten, zoals bij de eerdere edities die u uit  voorafgaande jaren waarschijnlijk kent. Bij dit concert zullen enkele zangstudenten van het conservatorium optreden op het op het weer te bouwen podium in de tuin. Meer info klik hier