Leden

Mathieu Baltissen – voorzitter

“de voorwaarden scheppen voor een optimaal woon- en leefklimaat door verbinding van alle relevante organisaties”

Christa Huis in ’t Veld – 2e secretaris

“sociale contacten dicht bij huis”

Willem Jan Schouten – penningmeester

“streven naar veilige en toegankelijke openbare ruimtes en voorzieningen voor alle senioren.”

Emilie van der Kraan

“gezamenlijk zorgen voor een fijne en veilige leefomgeving”

Dika van der Giessen

Willy van Leeuwen

Jo Schuurman

“het is een uitdaging via het platform invloed uit te oefenen op het creëren van gunstige voorwaarden, waaronder senioren zo lang mogelijk zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen”

Ties van Riel

Cor Kraak

Anke van der Cammen

José Tuerlings

Thom Bakker † – erelid